SET-Ə

XOŞ GƏLMİŞSİNİZ

Bİz nə İş görürük?

Layihə dizaynı, mühəndislik, təchizat və sistem inteqrasiyası...

Xİdmətlərİmİz

Layihənin idarə edilməsi və sənədləşdirmə işləri...

Xidmətlərimiz

Sigma Energy & Technology

TELEKOMMUNİKASİYA

Mikrodalğalı kommunikasiyalar
Radio kommunikasiya
Radio sistem

RADİO NAVİQASİYA

Radar
GPS (Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi)
Qirokompas sistemi

TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİ

LRIT
VDR / SVDR
İstiqamətə dair məlumatları ötürən avadanlıq (THD)

Partnyorlarımız